Eikenprocessierups

De overlast door de eikenprocessierups is dit jaar explosief gestegen. In vrijwel alle gemeenten ondervinden inwoners overlast van de brandharen van de rups. Het grote aantal rupsen in combinatie met veel wind leidt dit jaar tot een grotere verspreiding van de haren, en daardoor tot meer gezondheidsklachten. De gevolgen van de eikenprocessierups worden in toenemende mate een volksgezondheidprobleem. 

VNG-activiteiten

De VNG is bezig om een beeld te krijgen in hoeverre gemeenten bezig zijn met de bestrijding van de rups en de effecten daarvan. Daarnaast is een VNG-forum ingericht voor gemeenten om ervaringen en expertise met elkaar te delen. Daarbij probeert de VNG ook een beeld te vormen van welke soorten bestrijding momenteel ingezet worden en wat daarbij de positieve effecten en beperkingen zijn. 

VNG kijkt mee naar de oplossingen voor de problemen op het gebied van bestrijding en volksgezondheid en houdt hierbij vinger aan de pols bij gemeenten. Hierin wordt ook gekeken naar een aanpak voor de lange termijn, zoals (biologische) preventie. We houden contact met het Rijk, GGD-en en andere partijen in het veld.