Subsidierecht

Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstument van gemeenten. Dit dossier gaat over de regels waar subsidies aan moeten voldoen. De VNG stelde in 2013 een model op voor de Algemene subsidieverordening (gewijzigd in 2016).

Update Model Algemene subsidieverordening

Medio 2016 publiceerde de VNG een update van de Model Algemene subsidieverordening (ASV) uit 2013. Gemeenten zijn hierover per ledenbrief op de hoogte gesteld. Aanleiding voor de wijziging was in de eerste plaats dat een nieuw Europeesrechtelijk staatssteunpakket in werking is getreden.