Eindrapportage Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Organisatie: 
Ministeries van OCW en VWS en de VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren. 

Opvallend is dat gemeenten en samenwerkingsverbanden verschillend oordelen over hoe goed zij met elkaar samen werken.

Voor gemeenten zijn de onderdelen over de werkzame factoren (p 12 ) en de meerwaarde die wel en (nog) niet gerealiseerd is (p19) het meest interessant.