Model Raadsbesluit wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In de huidige VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een indexeringssystematiek vastgelegd waarmee de normbedragen jaarlijks worden verhoogd.