Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

woensdag 25 januari 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/005

De afgelopen periode zijn over bepaalde onderdelen van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs meerdere vragen gesteld. Diverse hiervan hadden betrekking op een aantal onduidelijkheden t.a.v. de interpretatie van bepaalde bepalingen. Naar aanleiding daarvan heeft de VNG een afvaardiging van de landelijke klankbordgroep voor onderwijshuisvesting gevraagd advies uit te brengen om de onduidelijkheden weg te kunnen nemen. Op basis van dit advies wordt de modelverordening nu aangepast. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat nu enkel noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Een meer ingrijpende herziening is voorzien in de loop van 2017 of 2018.