Wat is de ouderbijdrage voor een VVE doelgroep kind?

Gemeenten zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de ouderbijdrage. De VNG stelt wel ieder jaar een adviestabel op voor de ouderbijdrage van peuterwerk.

Het laagste tarief van de tabel is gelijk aan het bedrag dat ouders die in aanmerking komen voor de hoogste kinderopvangtoelage, voor kinderopvang betalen.

Meer informatie
Zie voor de meest recente adviestabel ouderbijdragen peuterwerk