Inschrijven van leerling in gemeente

De aanvraag voor leerlingenvervoer moet ingediend worden in de gemeente waar de leerling feitelijk verblijft. Dit hoeft niet de gemeente te zijn waar de leerling staat ingeschreven. Dat doet niet ter zake; er wordt uitgegaan van het feitelijke verblijf. Soms verblijft een leerling tijdelijk in een andere gemeente. De gemeente waar de leerling tijdelijk verblijft moet een aanvraag voor leerlingenvervoer tijdens dat verblijf beoordelen volgens de gangbare criteria.

Zie ook de meest gestelde vraag omtrent tijdelijk verblijf.