Drempelbedrag voor pleegouders

Pleegouders kunnen als “ouders” in de zin van de verordening worden aangemerkt. Zij kunnen dus (als zij voldoen aan de voorwaarden) een tegemoetkoming in de vervoerskosten krijgen. Aan pleegouders mogen (net als aan “gewone” ouders) eventuele financiële verplichtingen die uit een toekenning van de aanvraag voortvloeien opgelegd worden. De gemeente kan pleegouders dus een eigen bijdrage in rekening brengen. Er zijn gemeenten die een uitzondering maken voor pleegouders.
Voogdij-instellingen worden ook als “ouder” aangemerkt. Ook zij kunnen een aanvraag indienen. Van hen kan echter geen drempelbedrag worden gevraagd, omdat zij geen inkomen in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting hebben. Het gaat in deze wet alleen om natuurlijke personen.