Wat is in de gewijzigde Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelszalen de verantwoordelijkheid van de peuterspeelzaalhouder?

De houders van een peuterspeelzaal hebben de zorgplicht voor verantwoord peuterspeelzaalwerk. Verantwoord peuterspeelzaalwerk draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Houders van peuterspeelzaalwerk zijn dus zelf verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit van het aanbod. Hierbij gelden de volgende globale kwaliteitseisen:

Verantwoorde opvang wordt getoetst aan de inzet van personeel zowel kwalitatief als kwantitatief (opleidingseisen en groepsgrootte), de verantwoordelijkheidstoedeling (leidster kindratio) en het pedagogisch beleid.