Hoe is het toezicht op de kwaliteit geregeld?

De ministeriele beleidsregels zijn het kader voor de toezichthouder. Het toezicht voor de peuterspeelzalen wordt net als bij de kinderopvang gedaan door de GGD. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de educatieve kwaliteit van de voorschoolse educatie, mede op basis van signalen van de GGD over de voorschoolse educatie.