Hoe bepaal ik de doelgroepkinderen?

De doelgroepbepaling is gemeentelijk beleid. Het ministerie stelt alleen minimum eisen betreffende het aantal doelgroeppeuters.

Deze biedt handvatten om de doelgroep te bepalen en er voor te zorgen dat alle doelgroepkinderen gebruik gaan maken van voorschoolse educatie. Via het LEA overleg kunnen afspraken gemaakt worden over het bepalen van de doelgroep. Met consultatiebureaus en CJG kunnen afspraken gemaakt worden over signalering, toeleiding naar - en werving voor de VVE.

 

De gemeente mag zelf dus bepalen welke doelgroepbepaling er aan wordt gehouden. Gemeenten hoeven alleen verantwoording af te leggen voor het aantal doelgroepkinderen, bepaald door de vertaling van de gewichtenregeling PO naar de voorschoolse educatie.