Reactie brief minister Asscher harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

maandag 23 november 2015

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Ter voorbereiding op de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december, zenden wij u deze brief. Graag uiten wij onze zorg over de voorgenomen wet harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang en de financiële consequenties daarvan in relatie tot de uitvoering van het beleid van gemeenten.