Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 30 november 2018

maandag 26 november 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/076

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een motie over het onderwerp plastic afval ingediend voor de Buitengewone ALV van 30 november a.s. Het VNG bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie, die u als bijlage bij deze ledenbrief aantreft.

Er zijn geen andere moties of amendementen ingediend.