Nu is er vrije inloop bij algemene voorzieningen. Als dit onder het abonnementstarief gaat vallen moet je persoonsgegevens vast gaan leggen. Hoe zit het met de AVG?

Het verwerken van persoonsgegevens moet altijd voldoen aan de AVG. De Wmo 2015 biedt grondslag voor de gemeente om persoonsgegevens van de eigen bijdrage te verwerken die nodig zijn voor het opleggen van een bijdrage voor een algemene voorziening (of nu wel of niet het abonnementstarief zou gelden).