Mogen gemeenten bij de kostprijsbewaking de kostprijs van verschillende voorzieningen optellen?

Nee, dit mag niet. Dit wordt geregeld in de AMvB abonnementstarief 2020 die nu nog in procedure is. In lid 4 van art 3.10b wordt opgenomen ‘Het CAK gaat bij een samenloop van meerdere voorzieningen uit van de voorziening met de hoogste kostprijs’.