Voor vrijgevestigden is het ondoenlijk een klachtencommissie op te tuigen zoals de Jeugdwet vereist. Daarnaast is in de Zvw de Wkkgz ingevoerd die een klachtenfunctionaris en geschillencommissie biedt, maar deze is niet van toepassing op de Jeugdwet. Wat

Wat raadt u mij aan?

Een beperkte groep aanbieders heeft met beide wetten te maken, zij moeten aan beide regimes voldoen. VWS heeft de intentie om de Jeugdwet te harmoniseren ten aanzien van de Zvw op dit onderdeel. Vooralsnog is het een oplossing om je aan te sluiten als vrijgevestigde bij een instelling en op die manier gebruik te maken van de klachtencommissie. Sommige instellingen staan hier voor open.