Mijn gemeente stelt verplicht dat ik twee casussen (geanonimiseerd) aanlever. Dit vergt veel tijd en wij hebben vragen bij de doelstelling er van.

De gemeente verwacht van alle jeugdhulpaanbieders dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd, maar er is geen eenduidige manier om dit te meten. Zij vinden het belangrijk dat jeugdhulpaanbieders zelf reflecteren op hun kwaliteit, zodat zij én gemeenten hiervan kunnen leren. De casus kan geanonimiseerde worden aangeleverd. Privacy is dan ook niet in het geding.