Is het juist dat de Wgbo voorliggend is ten aanzien van de Jeugdwet en moet de gemeente zelf toestemming vragen aan de cliënt in het kader van een CEO in plaats van dat de zorgaanbieder dat vraagt?

Omdat anonieme gegevens niet tot personen herleidbare gegevens zijn, vallen deze gegevens en de verstrekking ervan dan ook niet onder de beperkende regimes van de Wbp, de Jeugdwet of de Wgbo. Er is dan ook geen sprake van al dan niet voorliggende wetgeving als het gaat om het CEO.