In mijn gemeente ervaar ik dat de buurtteams steeds meer zorg overnemen van de zorgaanbieders en vrijgevestigden. Dit leidt er toe dat er steeds meer zelfstandigen stoppen en dat kwaliteit soms achteruit gaat.

(Over het kwaliteitsaspect: de zorg die altijd geleverd werd door WO-geschoolden wordt nu veelal overgenomen door HBO-geschoolde pedagogen).

Binnen de betreffende gemeente wordt ingezet op sterke basiszorg, benaderd vanuit een nadruk op de buurtteams. Wanneer de buurtteams van mening zijn dat aanvullende, specialistische jeugdhulp nodig is, kan dit altijd worden ingezet. Het gaat erom dat de hulp wordt ingezet die het meest passend is bij de vraag van het kind en zijn/haar gezin. Dit kan hulp vanuit het buurtteam zijn, maar dit kan ook specialistische jeugdhulp zijn.