In de resultaatsgerichte uitvoeringsvariant kan ik maar 1 traject per profiel per patiënt per jaar behandelen. Dit komt de patiënt niet ten goede als de problematiek nog niet verholpen is. Hoe hier mee om te gaan?

Als gekozen is voor een bepaald profiel, is het de bedoeling om de zorg binnen het profiel te behandelen. Als blijkt dat de problematiek zwaarder is dan aanvankelijk gedacht en daardoor meer tijd vergt, kan contact opgenomen worden met de contractmanager/contactpersoon van de gemeente.