In de aanbesteding wordt als aanbestedingseis gesteld dat ik als zorgaanbieder 24 uur bereikbaar moet zijn voor mijn cliënten in geval van crisis. Hoe moet ik dit opvatten?

Gemeenten kunnen een dergelijke voorwaarde stellen. Het is dan de bedoeling dat J-GGZ aanbieders voor de eigen cliënten 24 bereikbaar zijn. Om dit te realiseren kunnen zij als vrijgevestigden onderlinge samenwerkingsafspraken maken. Mochten de problemen dusdanig oplopen dat het hun competentie te boven gaat dan is er de mogelijkheid om de crisisdienst (spoed voor jeugd) in te schakelen.