Meldpunt Juiste Loket

Meldpunt Juiste Loket behandelt sinds 1 oktober 2016 ook vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen met een intensieve zorgvraag.

Meldpunt Juiste Loket  

medlpunt_juiste_loket.png?itok=vLKy4vfMHet Meldpunt beantwoordt vragen als: 

  • Vraagt u zich af welke instantie verantwoordelijk is voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit kunt regelen?
  • Wilt u weten of een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is?
  • Vraagt u zich af of er sprake is van intensieve kindzorg (IKZ)?

Zonodig wordt contact gezocht met betrokken instanties om tot een passende oplossing te komen. Het Meldpunt biedt laagdrempelige kosteloze dienstverlening aan en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. 

Voor wie?

  • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz.
  • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen.
  • Ouder(s), verzorger(s) en professionals bij vraagstukken rondom het organiseren van zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag of criteria van intensieve kindzorg (IKZ).
  • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB en CIZ.

Contact

Het Meldpunt Juiste Loket is te benaderen op de volgende manieren:

Factsheets 

Er zijn zeven nieuwe factsheets over zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag beschikbaar. De factsheets scheppen duidelijkheid over welke instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg voor deze kinderen.  

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K