Handreiking continuïteit van jeugdhulp bij faillissement

Introductie

Jeugdhulpaanbieders kunnen in financiële problemen komen. Mocht voor een jeugdhulpaanbieder het scenario van faillissement werkelijkheid worden, dan heeft dat gevolgen voor betrokken gemeenten. Om de zorgcontinuïteit te waarborgen heeft de VNG een handreiking voor gemeenten gemaakt. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit van inwoners met jeugdhulp. Om gemeenten te helpen de zorgcontinuïteit te waarborgen als een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder wegvalt, heeft de VNG een aantal belangrijke wettelijke uitgangspunten, te nemen stappen én vragen en antwoorden opgesteld. Deze informatie is gebundeld in een handreiking. 

Lokale verschillen

De gevolgen van een faillissement en dus ook de te treffen maatregelen zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden.

  • Mogelijk zal de curator per gemeente of clusters van gemeenten beoordelen of de dienstverlening kostendekkend kan worden voortgezet, of hij kan onderzoeken of deze overgenomen kan worden om zo ontslagen te voorkomen
  • Veel zal afhangen van de concrete situatie per gemeente. Het gaat hier met name om de wijze waarop de gemeenten diensten heeft ingekocht, hoe groot het aandeel van de failliete aanbieder is van het totaal gecontracteerde aanbod, het aantal jeugdhulpaanbieders dat de gemeente heeft gecontracteerd en de specifieke contractvoorwaarden.

Handreiking, Stappenplan en FAQ's

Vragen?

Heeft u vanuit de gemeente na het lezen van de handreiking nog vragen? Neem dan contact op met de VNG via tel. 070-3738393, e-mail: informatiecentrum@VNG.nlZie ook

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K