Beschermingsoverleg | Gemeente is voorzitter

Titel aanpak

Beschermingstafel regio Zaanstreek-Waterland

Regio

Zaanstreek Waterland

Betrokken gemeenten

logo_innovatie_jeugdbescherming_20150311Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer, Waterland, Zeevang.

Betrokken instellingen

Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten

Kenmerken aanpak

  • Voorzitter is de gemeente Zaanstad en Purmerend – roulerend.
  • Aanwezigen zijn: Ouder(s), kind indien 12+, Raad voor de Kinderbescherming, melder, afvaardiging van betrokken gemeente, secretaris, voorzitter. Indien voor het overleg specifieke expertise is benodigd van een Gecertificeerde Instelling (indien niet de melder) dan kan deze worden uitgenodigd, maar de Gecertificeerde Instelling schuift niet per definitie aan tafel.
  • De ouder(s) worden uitgenodigd voor het overleg.
  • Kinderen (12+) worden uitgenodigd voor het overleg.
  • Alle partijen betrokken bij een gezin waar (mogelijke) onveiligheid is mogen melden. In de praktijk is dit in bijna alle gevallen de Gecertificeerde Instelling, een lokaal team en/of Veilig Thuis.
  • Het besluit tot bespreking aan de Beschermingstafel kan leiden tot een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en/of tot aanvullende afspraken in het vrijwillig kader.
  • Het doel is niet om tot een Verzoek tot Onderzoek te komen, het doel is om tot afspraken te komen die de veiligheid van de leden van het gezin kunnen borgen en dat betekent dat er actief wordt gezocht naar verbindingen met het betreffende lokale jeugdteam.

Contactpersonen gemeenten

  • Esther Talsma, gemeente Purmerend, e.talsma@purmerend.nl
  • Timo van Doremalen, gemeente Zaanstad, t.doremalen@zaanstad.nl

Pagina hoort bij Inspiratiekaart Jeugdbescherming op www.vng.nl/jeugdbescherming

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes