Europese kennisnetwerken voor gemeenten

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende Europese netwerken die relevant kunnen zijn voor uw gemeente.

Wat is een Europees netwerk?

Er zijn verschillende soorten Europese netwerken. Kern van deze netwerken is samenwerking tussen verschillende Europese gemeenten. Gemeenten kunnen zowel afzonderlijk als in regio-verband lid zijn van een netwerk. Samenwerking vindt plaats op verschillende beleidsthema’s, maar ook algemene kennisdeling of lobby kunnen centraal staan. Zowel bestuurders als ambtenaren kunnen lid zijn.

Waarom relevant?

Gemeenten kunnen verschillende doelen beogen met het lid worden van een netwerk; een netwerk kan nuttig zijn met betrekking tot het vergroten van uw netwerk, het ophalen van kennis en ten slotte het binnenhalen van subsidies. In georganiseerd verband staat een gemeente sterker in Europa dan alleen. Dit geldt zowel voor de grote steden als de kleinere gemeenten.

Soorten

Alvorens te bepalen van welk netwerk u als gemeente lid wil worden, dient u voor ogen te hebben wat uw doel is met deze vorm van Europese samenwerking. Wilt u bijvoorbeeld vooral een mogelijkheid hebben om te netwerken, kennis te delen of subsidie op te halen? Er zijn veel verschillende soorten netwerken en het ene netwerk is er vooral om te netwerken, het andere vooral om kennis te delen. Om u op weg te helpen heeft de VNG een overzicht gemaakt van relevante Europese netwerken en deze uitgesplitst naar internationale samenwerking, economie, sociale zaken en gezondheidszorg, transport, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur, recht en veiligheid en toerisme


 

Eurocities

Eurotowns

European Pilot Cities, New Towns Platform (ENTP)

European Association for Local Democracy (ALDA)

Charter of European Rural Communities

Association of European Border Regions (AEBR)

Cities Alliance

City Mayors

Assembly of European Regions (AER)

North Sea Commission

 

European Regions Research & Innovation Network (ERRIN)

European Chemical Regions Network

Energy Cities

EARTO

Enterprise Europe Network (EEN)

EURADA

Vanguard Initiative

EUnivercities

 

European Local Inclusion & Social Action Network

Child Friendly Cities

Demographic Change Regions Network (DCRN)

European Network of Cities & Regions for the Social Economy (REVES)

Covenant on Demographic Change - AFE-INNOVNET

 

Polis

International Association Cities and Ports

European Metropolitan Transport Authorities (EMTA)

European Local Transport Information Service (ELTIS)

CPMR

CORAL (Community of Regions for Assisted Living)

 

The Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+)

Soil & Land Alliance (ELSA)

Charter of European cities and towns towards sustainability

Cities for a low carbon future

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)

Greenovate

 

PURPLE

International Urban Development Association (INTA)

International Federation for Housing and Planning (IFHP)

Lighting Urban Community International

Future Cities network

METREX

 

Alliance of European Cultural Cities (AVEC)

City League The Hanze

Europa Nostra

Rainbow Cities

TRANSFORM

ECIA

 

European Cities Against drugs (ECAD)

European Union Crime Prevention Network (EUCPN)

European Forum for Urban Safety (EFUS)

Group of European Municipalities with Nuclear Facilities (GMF)

International Urban Development Association (INTA)

Mayors for Peace

Les Rencontres

 

European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR)

Organization of World Heritage Cities

European Walled Towns (EWT)

European charter for sustainable tourism (EUROPARC)

Liberation Route Europe

League of Historical Cities (LHAC)