Toetsing Klimaatakkoord en aanloop richting BALV

woensdag 18 september 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/071

In deze ledenbrief geven wij aan welke resultaten wij hebben behaald op de verschillende randvoorwaarden die u heeft gesteld op de Buitengewone ALV van 30 november 2018 en de aanvullende moties die u heeft aangenomen in de ALV van juni 2019. Het VNG bestuur is van oordeel dat voor deze fase van het traject op alle drie de randvoorwaarden voldoende aanvullende afspraken zijn gemaakt om in de Buitengewone ALV van 29 november a.s. aan u voor te stellen om van start te gaan met het Klimaatakkoord. In de komende maanden gaan wij met u het gesprek aan om het oordeel van het bestuur te toetsen. De opbrengst van deze gesprekken zal het bestuur benutten bij de formulering van zijn preadvies bij het Klimaatakkoord.