Bedrijven en milieuzonering

De handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' is van belang voor gemeentelijke beleidsafdelingen ruimtelijke ordening, milieu en economie.

De handreiking is handig voor het plannen en toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen. Met het boekje zorgt u voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk.

De handreiking is verkrijgbaar bij www.bimmedia.nl.

Richtafstandenlijst

Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen). In de handreiking staan uitgebreide lijsten met richtafstanden.

Historie

Sinds 1986 geeft de VNG de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uit'.  In het verleden werd de handreiking ook wel het Groene Boekje genoemd. De meest actuele uitgave dateert van 2009.

Bijlagen met afstandstabellen: