VNG inbreng AO telecom 3 juli: 5G

donderdag 27 juni 2019

Geachte woordvoerders economische zaken,

U heeft op 3 juli uw algemeen overleg Telecommunicatie. Daar staan de ‘Nota Mobiele Communicatie 2019’ en het ‘Jaarbericht Agentschap Telecom 2018’ geagendeerd. Graag willen wij u enkele aandachtspunten vanuit de invalshoek van gemeenten meegeven.