VNG Denktank

Een telkens van samenstelling wisselende commissie, de VNG Denktank, buigt zich periodiek over een actueel thema in het openbaar bestuur. Dit gebeurt in opdracht van het VNG Curatorium. De Denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld, en is verantwoordelijk voor het onderzoek en de rapportage op het gekozen onderzoeksthema.

Het onderzoek en de rapportage moeten zowel innoverend als richtinggevend zijn voor (de uitvoeringspraktijk van) gemeenten. Bij de uitwerking van het thema zoekt de Denktank samenwerking met een of meerdere universiteiten of kennisinstituten. Het doel is te komen tot een optimale combinatie van wetenschappelijke inzichten en de aanwezige (praktijk)kennis bij gemeenten en de VNG.

4e Denktank: regionale samenwerking


De 4e VNG Denktank (voorzitter Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda) richtte zich op het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Tijdens het VNG Jaarcongres op 27 juni 2018, presenteerde de Denktank haar bevindingen, gebundeld in twee publicaties onder de titel 'Werkende Samenwerking'. De Denktank liet ook een Routekaart naar regionale samenwerking maken:

 Klik op de kaart om de route af te leggen!

Samenstelling

Naam

functie

Milo Schoenmaker burgemeester Gouda, voorzitter Denktank
Jack Mikkers burgemeester ’s Hertogenbosch (VVD)
Jan van Ginkel concerndirecteur / locoprovinciesecretaris provincie Zuid-Holland
Hedwich Rinkes raadslid Heerenveen (CDA)
Maarten Struijvenberg wethouder Rotterdam (Leefbaar Rotterdam)
Gerda van Dijk directeur Zijlstra Center
Els van der Pool lector Human Communication Development Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Guido Rijnja communicatieadviseur Rijksvoorlichtingsdienst, ministerie AZ
Boudewijn Steur clusterhoofd strategie, ministerie BZK
Michiel Scheffer gedeputeerde provincie Gelderland (D66)
Bert Mooren directeur VNO-NCW West
Pierre Heijnen voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
Paul van Maanen voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland
Fred Paling lid Raad van bestuur UWV
Anneke Knol gemeentesecretaris
Rolph Dols wethouder

 

Betrokkenen bij de Denktank

 
Petra Bassie secretaris VNG Denktank
Ayrin van Dal-Peters secretaris VNG Denktank
Rogier van der Wal wetenschapscoördinator VNG
Job Cohen voorzitter VNG Curatorium
Martijn van der Steen adjunct directeur NSOB / hoogleraar Erasmus Universiteit
Geert Teisman Prof. Dr. Ing Department of Public Administration and Sociology
Jitske van Popering - Verkerk
Petra Ophof  

Eerdere Denktanks:
 

Meer informatie