VNG Denktank

Een telkens van samenstelling wisselende commissie, de VNG Denktank, buigt zich periodiek over een actueel thema in het openbaar bestuur. Dit gebeurt in opdracht van het VNG Curatorium. De Denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld, en is verantwoordelijk voor het onderzoek en de rapportage op het gekozen onderzoeksthema.

Het onderzoek en de rapportage moeten zowel innoverend als richtinggevend zijn voor (de uitvoeringspraktijk van) gemeenten.

Bij de uitwerking van het thema zoekt de Denktank samenwerking met een of meerdere universiteiten of kennisinstituten. Het doel is te komen tot een optimale combinatie van wetenschappelijke inzichten en de aanwezige (praktijk)kennis bij gemeenten en de VNG.

4e Denktank

In 2017 start de 4e VNG Denktank, met als voorzitter Milo Schoenmaker. Deze Denktank richt zich op het thema ‘regionale samenwerking', met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Zie:

Eerdere Denktanks

De 1e VNG Denktank, onder leiding van Rob van Gijzel, leverde een jaarbericht 2013 op met als titel ‘Van eerste overheid naar eerst de burger; over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen’. Vanuit de wetenschappelijke hoek was Gabriël van der Brink betrokken bij dit traject. 

In 2014 volgde het jaarbericht van de 2e VNG Denktank, onder voorzitterschap van Jan van Zanen, die zich richtte op lokale kwaliteiten: ‘Gewoon dichtbij; gedeelde verantwoordelijkheid voor lokale kwaliteiten.’ Dit gebeurde in samenwerking met Hans Boutellier en het Verwey-Jonker Instituut.

De 3e VNG Denktank legde de focus op raadsleden, als kruispunt tussen inwoners en gemeentebestuur. Onder aansturing van Kajsa Ollongren verscheen in 2016 het jaarbericht: ‘Maatwerkdemocratie; naar een krachtiger , trefzekere gemeenteraad 2020 als kruispunt in de lokale democratie’. Hierbij is de wetenschappelijke invalshoek ingevuld door Wim Voermans.

Meer informatie