Bestaat er een handleiding of publicatie om het proces van coalitievorming op inhoud en proces invulling te geven?

Een handreiking of publicatie rondom het thema ''coalitievorming'' bestaat niet, simpelweg omdat de procedure daarvoor niet in een wet vastligt en in elke gemeente anders verloopt.

U kunt de VNG Databank Praktijkvoorbeelden raadplegen voor voorbeelden van diverse gemeenten: http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/.

Ook de opleidingsinstituten van de politieke partijen hebben daarover publicaties uitgebracht.