Vooruitlopend op de herindelingsdatum worden de verordeningen en beleidsregels geharmoniseerd. Mag in de titel van de vast te stellen verordeningen en beleidsregels de nieuwe gemeentenaam worden gebruikt?

Omdat deze verordeningen worden vastgesteld ter voorbereiding van de nieuwe gemeente adviseren we juist om de nieuwe gemeentenaam te hanteren. Maar alleen als het besluit van de Eerste Kamer op de herindelingswet positief is, want anders neemt u de naam van een niet bestaande gemeente op in uw verordening of beleidsregel wat tot problemen kan leiden; het besluit kent dan immers een niet bestaande onjuiste naam.