Betreft grenscorrectie: Wat is de rol van de betrokken gemeenteraden als de grenscorrectie gepaard gaat met een provinciegrenswijziging?

Volgens Art. 8 lid 1 van de Wet Arhi moeten de gedeputeerde tijdig de betrokken gemeenten horen in dit proces. Alleen gelijkluidende besluiten van PS van de betrokken provincies zijn vereist en een AMVB of wet.