Als een gemeente voor Leerplicht bij een andere regio is ingedeeld, moet de nieuwe gemeente dan verplicht onder één RMC-regio vallen?

Een nieuwe gemeente mag geen deel uitmaken van twee samenwerkingsverbanden voor dezelfde taak, omdat dit tot rechtsongelijkheid kan leiden binnen de gemeente. Er moet een keuze worden gemaakt. De Wet Arhi geeft een maximale termijn van twee jaar om beleid en verordeningen aan te passen, dat geldt ook voor de overgang naar een nieuw samenwerkingsverband.

Wij adviseren om hier niet te lang mee te wachten want dat creëert verwachtingen bij de partners in de samenwerking. Bovendien geldt dat ook de uittreding goed geregeld moet zijn; deze is dan wel van rechtswege.