Kan een gemeenschappelijke regeling gemeenteraden geheimhouding opleggen?

De gemeenschappelijke regeling kan gemeenteraden geen geheimhouding opleggen. Dat moeten de gemeenteraden zelf doen, evt. via het college.