Is een openbaar lichaam met een gemeenschappelijke regeling een zelfstandige organisatie met eigen rechten en plichten?

Het openbaar lichaam is een bestuursorgaan met rechtspersoon en kan in die hoedanigheid een eigen organisatie oprichten. Het personeel valt onder de cao gemeenten en hebben/behouden dus de ambtenarenstatus. De salarisstructuur wordt expliciet vastgesteld door het AB van de gemeenschappelijke regeling. De hoogte van de schalen wordt daarin dus ook bepaald.