Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom

vrijdag 27 november 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/096

Hierbij ontvangt u het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 2015 door het kabinet en de VNG is gesloten. Op 18 november 2015 bent u via een ledenbrief (ECLBR/U201501890 Lbr.15/090) op de hoogte gesteld van de VNG-inzet voor de afspraken om te komen tot een adequate aanpak van de problematiek rond de verhoogde instroom van vluchtelingen.
Tijdens de BALV zal dit akkoord nader worden toegelicht. Zoals eerder aangekondigd, houden we over dit onderhandelaarsakkoord een ledenraadpleging.