In de schoolvakantie is er extra risico op brand en vandalisme rond schoolgebouwen. Risicomanagers en beheerders van schoolgebouwen kunnen maatregelen nemen om de kans dat het gebeurt te verkleinen.
Kennisdelen over risico's en verzekeringen in coronatijd. Met dat doel hield VNG Risicobeheer een webinar over het verzekerings ABC in relatie tot COVID-19.
Verscheidene gemeenten hebben VNG Risicobeheer gemeld dat zij een Wob-verzoek hebben ontvangen voor het aanleveren van gegevens over verzekeringspolissen die te maken hebben met aansprakelijkheid voor schade door elektromagnetische straling.
Beter aansluiten op de gemeentelijke markt als verzekeraar of schade-expert, hoe doet u dat? Het is een markt in beweging; integraal risicomanagement wordt in gemeenten in rap tempo een volwassen tak van sport. Het Schademagazine interviewde Edwin Toren van VNG Risicobeheer hierover.