Werken vanuit de Bedoeling. Het is een veelvuldig omarmd idee, maar hoe kan de gemeente de omslag maken naar opgavegericht werken? Wat is er te leren van de aanpak in andere gemeenten? VNG Risicobeheer en Verdraaide Organisaties (Wouter Hart) beginnen samen het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling.
Met volwassen verzekeringsmanagement kunnen gemeenten geld vrij spelen voor preventie. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer schrijft in zijn blog over de omslag van denken in verzekeringen en polissen naar integrale (collectieve) risicobeheersing.
Hoe kunnen gemeenten het beste risicomanagement vormgeven? De theorie biedt geen eenduidig antwoord. In haar Master Publiek Management aan de EUR onderzocht Maryse Hoogland wat de belangrijkste criteria zijn voor volwassen risicomanagement in gemeenten.
Leuk was het niet, maar een aanzienlijk tekort op het grondbedrijf – jaren geleden – leverde de gemeente Heerenveen uiteindelijk ook iets goeds op: een integrale blik op risicobeheersing. Concerncontroller Marieke Geijtenbeek deelde de aanpak van Heerenveen in een bijeenkomst van het RPO.
Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) is een wereldwijd initiatief voor het verbeteren van lokale weerbaarheid van gemeenten. U kunt zich aansluiten bij dit initiatief, en samen met andere gemeenten wereldwijd werken aan het vergroten van veiligheid en weerbaarheid van steden.
Aan de slag met herstel is nodig in gemeenten, ook al blijkt dat de economie veerkrachtig is. Gemeenten moeten alert zijn op schuldenproblematiek, vitale binnensteden en het functioneren van de arbeidsmarkt.
De rol van gemeenten is veranderd. Van uitvoerder van regelingen, naar regievoerder in ruimtelijke en sociale vraagstukken. Hoe kan de gemeente de omslag maken naar opgavegericht werken? Hoe doen anderen het? Doe mee aan het Leernetwerk Werken vanuit de bedoeling.
Elke gemeente heeft te maken met verbonden partijen. De invloed die ze erop kunnen uitoefenen, verschilt per partij. Hoe krijgt de gemeentelijke controller grip op de financiën en de risicobeheersing van verbonden partijen? De gemeente Arnhem ontwikkelde een instrument: het risicokompas.
Plannen maken voor herstel na corona en de schade van de crisis repareren. Gestructureerd nadenken over de doelen voor de langere termijn. Onder gemeenten is veel belangstelling voor scenarioplanning, gebaseerd op ramingen van het CPB.
Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.