Het maximumbedrag dat per 1 januari 2020 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 64,50.
Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel III van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen.
Het maximumbedrag dat per 1 januari 2019 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 62,70.
Gemeenten kunnen in bulk Belgische kentekens via de RDW aanvragen. Doel daarvan is het verkrijgen van naam-, adres- en woonplaatsgegevens voor het verzenden van (duplicaat-) naheffingsaanslagen parkeerbelastingen.
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben juridisch deskundigen twee belastingen verder uitgewerkt: de legesheffing en de parkeerbelastingen.
Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III zet in op de verduurzaming van mobiliteit. Op 5 april heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Water (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over twee maatregelen: differentiatie van parkeertarieven en harmonisering van milieuzones.
De Hoge Raad oordeelt in twee procedures over naheffingsaanslagen parkeerbelasting dat een gemeente niet verplicht kan worden om een btw-factuur uit te reiken. Ook hoeft volgens de HR de verordening parkeerbelasting niet te vermelden of een btw-bedrag is inbegrepen in het parkeertarief.
Het aanbieden van straatparkeren door gemeenten moet worden onderworpen aan de heffing van btw. Anders zou er sprake kunnen zijn van oneerlijke concurrentie met particuliere aanbieders van parkeerplaatsen. Dat adviseert advocaat-generaal Ettema de Hoge Raad.
Het maximumbedrag dat per 1 januari 2018 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 62.