Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan nieuw beleid voor woonwagens en standplaatsen. Om goed te kunnen inspelen op de behoeften is zicht nodig op het huidige aanbod. Het ministerie roept daarom alle gemeenten en corporaties op om mee te werken aan het onderzoek.
Het ministerie van BZK heeft de jaarlijkse indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.
Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten*, zowel bij verhuurders in de commerciële sector als bij woningcorporaties. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2%. In de commerciële sector is dat 31,7%.
Uit de aanbiedingsbrief van het ministerie van BZK bij de Nationale Woonagenda aan de Tweede Kamer kan de indruk ontstaan dat de VNG medeondertekenaar is van de agenda. Dat is niet het geval.
Wonen was een belangrijk thema tijdens de raadsverkiezingen. Gemeenten hebben de intentie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Dit doen we graag samen met het Rijk en andere spelers op de woningmarkt.
De VNG maakt zich zorgen over de financiële positie van de woningcorporaties. Het is onduidelijk hoe het feitelijk is gesteld met de financiële positie van woningcorporaties. Die duidelijkheid is wel hard nodig om helder te krijgen wat we van woningcorporaties kunnen verwachten.
De VNG heeft in een brief aan Minister Ollongren negatief geadviseerd over het wetsvoorstel ‘Wet voldoende betaalbare woningen’. Deze wet beoogt dat de hoeveelheid sociale-huurwoningen in gemeenten ten minste op peil blijft.
De VNG is voorstander van een certificatiestelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in huizen zoals het ministerie van BZK voorstelt. De controle op een dergelijk stelsel hoort volgens ons bij verzekeraars te liggen, niet bij gemeenten.
Wilt u nog even de tijd nemen om te weten hoe de Woningwet in uw praktijk werkt? Wat zijn uw ervaringen met de Woningwet? U heeft nog tot 2 mei om mee te doen aan de enquête hierover.
De Tweede Kamer overlegt op 25 april over de bouwopgave. De VNG geeft in een memo vier punten mee voor het debat.