Na de publicatie van het 8e Cohesieverslag vond in maart het Cohesie Forum plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het belang van cohesiebeleid voor regionale ontwikkeling. Conclusies waren, dat de impact van het cohesiebeleid vergroot moet worden en de uitvoering simpeler en meer gestroomlijnd.
Onlangs is het rapport van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) over de positie van Nederland in de Europese besluitvorming naar buiten gebracht. De VNG heeft in een memo naar de Kamer aandacht gevraagd voor dit rapport. Begin februari kwam het kabinet met een reactie.
Het ministerie van BZK en Noordrijn-Westfalen zijn op zoek naar projecten die zich op een bijzondere manier inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. Heeft uw gemeente een grensoverschrijdend project dat hierop gericht is? Dan kunt u zich tot 16 januari aanmelden voor de Grenslandprijs.
Interessant voor grensgemeenten: de gratis internationale vacature-app GrensMatch. Werkzoekenden, werkgevers en stagiaires kunnen hier terecht voor vacatures over de grens. De app heeft onlangs de jaarlijkse Grenslandprijs gewonnen.
Via de Single Digital Gateway kunnen EU-burgers straks relevante informatie, procedures en diensten vinden van overheden. Dat is handig voor als zij verhuizen naar een andere lidstaat of daar een bedrijf willen starten. Onder regie van de VNG wordt hiervoor een centrale oplossing gerealiseerd voor gemeenten.
Van 30 juni tot 1 juli vond de 145ste plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) plaats. De Nederlandse leden drongen aan op een nationaal plan, waarmee onder andere gemeenten toegang krijgen tot Europees geld voor investeringen in grote maatschappelijke transities.
Het Europees Comité van de Regio’s gaat een langetermijnvisie opstellen voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking. Aanleiding zijn de bestaande knelpunten en de ervaringen met de coronacrisis. Gemeenten en andere organisaties uit grensregio’s worden uitgenodigd om hieraan bij te dragen.
De landsgrenzen werpen in de dagelijkse praktijk tal van belemmeringen op voor grensregio’s. In het position paper ‘Groei aan de grens’ doet de VNG aanbevelingen voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling van grensregio’s.
De coronacrisis kan impact hebben op grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten (met EU-subsidies), maar ook ondersteuning bieden. De programma’s Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Duitsland-Nederland en Interreg 2 Zeeën informeren online over de mogelijke gevolgen voor projecten in de grensregio.
Het ministerie van EZK moet een groter deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. Dat schrijft de VNG in de aanloop naar het AO Grensoverschrijdende Samenwerking van 11 maart. Ook benadrukken we het belang van Duits in het curriculum van (v)mbo.