De potentie van grensregio’s is groot en er liggen nieuwe kansen voor regionale ontwikkeling met een nieuw instrument dat de Europese Commissie voorstelt. Dat is de strekking van het advies van wethouder Bouke Arends (Emmen), in het Comité van de Regio’s. Deze week verdedigde hij zijn standpunt.
De Europese Commissie heeft het online platform 'Boosting EU border regions' gelanceerd. Deze online omgeving biedt de gelegenheid om concrete knelpunten en oplossingen van grensregio’s aan te dragen, goede voorbeelden uit te wisselen en kennis en ervaringen op te halen.
ITEM heeft een scan uitgevoerd op de beleidsvoornemens die in het regeerakkoord van 2017 worden genoemd. In de quick scan wordt per onderwerp een eerste inschatting gemaakt of een verdere beoordeling met betrekking tot de mogelijke grenseffecten nodig is.
Het Institute for Transnational and Euroregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) voert onderzoek uit naar actuele transnationale en grensoverschrijdende problemen. Doe mee met dit onderzoek en dien via de enquête ook uw dossiersuggesties in!
Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 gaat waarschijnlijk in december 2017 voor de vierde keer open. Daarom zijn er op vrijdag 8 en 15 december 2017 boostersessies om u te helpen bij uw projectplan. Inschrijven voor de boostersessies kan tot 24 november 2017.
Thematische selectie uit het nieuws van 1 t/m 31 oktober. 'Versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de (regionale) economie' is een thema op de VNG Agenda 2017.
De Europese Commissie publiceerde woensdag 20 september de mededeling 'Groei en samenhang in de grensregio's van de EU bevorderen'. Hierin staat een aantal acties om het potentieel van grensregio’s beter te ontwikkelen. Zo komt er een speciaal forum van deskundigen voor het wegnemen van obstakels.
Thematische selectie uit het nieuws vanaf 1 augustus. 'Versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de (regionale) economie' is een thema op de VNG Agenda 2017.
Een selectie uit het nieuws vanaf 1 juni. 'Versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de (regionale) economie' is een thema op de VNG Agenda 2017.
Een selectie uit het nieuws van de afgelopen maand. 'Versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de (regionale) economie' is een thema op de VNG Agenda 2017.