Gezien de urgentie bij inwoners en ondernemers om te besparen op de energierekening onderschrijft de VNG het doel van de regeling lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Wel hebben we verbetervoorstellen om het programma beter te laten aansluiten bij de lokale praktijk.
Minder CO2-uitstoot door regionale mobiliteitsprogramma’s en een visie over asbestdaken: dat zijn enkele van de 7 onderwerpen waarvoor de VNG aandacht vraagt van de Kamer. In een position paper staan onze opmerkingen voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In een brief aan de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat verwelkomt de VNG het voornemen om als overheden gezamenlijk het terugdringen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aan te pakken. Ook informeren we de commissie over het gemeentelijk standpunt over asbestdaken.
Trek aan de noodrem om de meerjarenaanpak asbest in pauzestand te zetten. Dat vragen de VNG, LTO Nederland en Aedes aan de Kamercommissie SZW, die op 12 mei spreekt over de voortgang van de aanpassingen in het asbeststelsel. Het ministerie van SZW doet immers niet wat nodig is en wat de Kamer heeft gevraagd.
Er is een fundamenteel herontwerp nodig van het asbeststelsel en het asbestdossier moet integraal worden bekeken, zowel vanuit arbeidsomstandigheden als vanuit de leefomgeving. De VNG vraagt de Kamercommissie SZW om hierop aan te dringen bij minister Koolmees.
Asbestdaken passen niet in de gezonde leefomgeving die gemeenten willen voor hun inwoners. Wil uw gemeente mensen die nog een schuur hebben met een asbestdak tot maximaal 35m2, helpen dit dak te (laten) vervangen? De Week van de Asbestvrije Schuur, van 13 t/m 19 september 2021, kan u daarbij ondersteunen.
De Tweede Kamer heeft 2 moties aangenomen die erop aandringen dat asbestdaken risicogericht en met ruimte voor innovatie worden gesaneerd. De VNG had met andere partijen de Kamercommissie IenW opgeroepen om voor deze moties te stemmen.
De staatssecretaris van SZW moet de aanpassingen in het asbestbeleid, zoals de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onlangs voorstelde, doorvoeren. De stappen die het ministerie van SZW nu aankondigt in zijn brief aan de Kamer leiden niet tot een fundamenteel gewijzigd en beter functionerend...
Het asbeststelsel moet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Aanpassingen binnen het bestaande stelsel, zoals het ministerie van SZW voorstelt, zijn onvoldoende. De VNG is zeer bereid mee te denken over hoe het asbeststelsel beter ingericht en gemoderniseerd kan worden.
Het asbeststelsel moet fundamenteel worden herontworpen, aldus de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Publieke waarden zijn hierin onvoldoende geborgd. Deze conclusie sluit aan bij het VNG-standpunt dat duidelijke scheiding van publieke en private taken en verantwoordelijkheden nodig is.