De menselijke maat moet weer voorop komen te staan bij bijstandsverlening. Dat is de essentie van de plannen die minister Schouten medio juni ontvouwde om de Participatiewet in balans te brengen. Met het kennisdossier Preventie van VNG Naleving kunt u daar vandaag al mee aan de slag.

Schouten heeft het onder meer over zinvolle en begrijpelijke rechten en plichten die iedere uitkeringsgerechtigde kan naleven. Met goede preventie zorgt u ervoor dat meer cliënten de regels, die nu eenmaal bij een uitkering horen, begrijpen en spontaan naleven. Hiermee voorkomt u grotere problemen, zoals schulden, in een later stadium. Problemen die terugkaatsen op uw gemeente én natuurlijk op de cliënt zelf. In de ideale situatie zitten preventieve elementen ingebakken in het gehele dienstverleningsproces. Van de aanvraag van een uitkering tot het beëindigen ervan. Regelmatig persoonlijk contact met de cliënt is daarbij essentieel.

Stappenplan

In het kennisdossier Preventie, dat continu wordt aangevuld en geactualiseerd, vindt u een stappenplan dat u helpt om uw dienstverleningsproces te optimaliseren. Dit loopt uiteen van het bepalen van contactmomenten met de cliënt tot het in begrijpelijke (beeld)taal communiceren van rechten en plichten. Ook is er aandacht voor zaken waar u bij gesprekken met cliënten op kunt letten.

Informatie & instrumenten

Onder het kopje informatie & instrumenten in het kennisdossier vindt u bruikbare documenten, instrumenten en verhalen uit de praktijk. Zo zijn er verschillende rapporten die laten zien hoe de papieren werkelijkheid kan afwijken van de dagelijkse realiteit van een uitkeringsgerechtigde. Vaak wil die de regels wel naleven, maar kan het niet. Stress veroorzaakt door bijvoorbeeld gebrekkige taalkennis, schulden of nauwelijks kunnen rondkomen, tast het denk- en doenvermogen in grote mate aan. Instrumenten uit de gedragswetenschappen kunnen u helpen om cliënten in allerlei situaties richting te geven.   

Preventie leeft

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden voor maatwerk die de nieuwe regels u straks bieden om spontane naleving te bevorderen? Dan kunt u op dinsdag 23 augustus a.s. deelnemen aan de gezamenlijke, digitale workshop over dit onderwerp van VNG Naleving en SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein. Ook hebben we onlangs een podcast opgenomen over gedragsbeïnvloeding. Later deze zomer volgt de tweede podcast in deze serie.

U kunt zich ook aanmelden voor ons gratis toegankelijke congres ‘Naleving doet ertoe’ van maandag 10 oktober a.s. in Bussum. Hier vinden verschillende interessante workshops plaats rond de thema’s menselijke maat, preventie en naleving, zoals de workshop ‘Naleving door inzet van gedragsinterventies’.

Meer informatie