Een belangrijk element in de voorgestelde wetgeving over ‘het recht op reparatie’ is door het Europees Parlement goedgekeurd. Het recht op reparatie wordt als een belangrijke stap richting het realiseren van een circulaire economie gezien.

Elektronica is de snelst groeiende bron van afval in de EU. In 2017 werd meer dan 3,5 miljoen ton elektronisch afval ingezameld, slechts 40 % daarvan werd gerecycled. Het Europees Parlement pleit al langer voor verbetering van het recht van consumenten op reparatie. 

Hoge reparatiekosten of gebrek aan kennis

Reparatie van elektronische apparaten is beter voor het milieu. Het leidt tot een vermindering van het gebruik van hulpbronnen, minder uitstoot van broeikasgassen en minder energieverbruik. Volgens een Eurobarometer-enquête zou 77 % van de EU-consumenten liever hun goederen repareren dan iets nieuws kopen. Toch gooien nog veel consumenten elektronische apparaten weg omdat reparatiekosten hoog zijn of omdat repareren niet mogelijk is. In sommige gevallen zijn de componenten van de apparaten zo bevestigd dat ze niet kunnen worden verwijderd en vervangen. Ook speelt de houdbaarheid van een product mee. Sommige producten zijn ontworpen om na een bepaalde tijd of hoeveelheid gebruik te falen.

Voorstellen van het Europees Parlement 

Er zijn al concrete voorstellen aan de Europese Commissie gedaan om reparaties kostenefficiënt en aantrekkelijk te maken. Enkele eisen van de EP-leden zijn onder andere: 

  1. Maak reparaties aantrekkelijk voor consumenten; zoals bonussen voor het repareren van een defect apparaat of het ontvangen van een vervangend apparaat voor de duur van de reparatie.
  2. Verplicht fabrikanten om gratis toegang te verlenen tot reparatie- en onderhoudsinformatie en garandeer software-updates voor een minimale periode.
  3. Zorg ervoor dat apparaten duurzamer en gemakkelijker te repareren zijn en verwijderbare en vervangbare onderdelen bevatten.
  4. Bied betere consumenteninformatie aan over de repareerbaarheid van apparaten.
  5. Verleng garanties. 

Meer informatie