De VNG is blij met de toezegging van het kabinet om aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de onderwijsroute. Dit geeft gemeenten zekerheid en comfort om inburgeraars goed te kunnen blijven ondersteunen. 

Verdere uitwerking en details moeten nog komen. De VNG blijft zich inzetten voor een uitvoerbare onderwijsroute met uitvoerbare financieringssystematiek.

Onderwijsroute: volwaardig meedoen in de maatschappij

De Wet inburgering 2021 (Wi2021) is erop gericht statushouders zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Hiervoor is ook de onderwijsroute opgezet.

In de onderwijsroute worden statushouders begeleid naar een beroeps- of wetenschappelijke opleiding om zo een Nederlands diploma te halen. Op deze manier maken de statushouders de beste kansen op duurzame participatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Meer informatie