Het gaat slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 745 verkeersdoden en 8.300 zwaargewonden. Als we deze trend willen keren, zijn wegaanpassingen en campagnes niet voldoende. Er moet ook voldoende verkeershandhaving zijn.

Oproep gemeenten en groot aantal organisaties

Vincent Karremans, wethouder Handhaving, Buitenruimte & Mobiliteit van de gemeente Rotterdam, roept hiertoe op, mede namens en met steun van:

 • de collega G4-wethouders
 • de VNG
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Vervoerregio Amsterdam (VRA)
 • Veilig Verkeer Nederland (VVN)
 • de Fietsersbond
 • de ANWB
 • BOVAG
 • Connekt

In de paper Van Versnipperde Verantwoordelijkheden naar Veilig Verkeer (pdf, 231 kB) beschrijft hij waarom de huidige aanpak van verkeersveiligheid niet goed genoeg werkt en doet hij concrete voorstellen om dit te verbeteren.

Voorstellen tot verbeteren verkeersveiligheid

De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid is in ons land sterk versnipperd, dat staat een een daadkrachtige aanpak in de weg. Decentrale overheden moeten naar eigen eer en geweten voortaan een extra inspanning kunnen doen om te handhaven op verkeersovertredingen, dat verhoogt de daadwerkelijke pakkans. De voorstellen zijn:

 • geef gemeenten de bevoegdheid eigen flitspalen te plaatsen op hun wegen
 • laat de inkomsten vloeien naar een decentraal verkeersveiligheidsfonds, waaruit maatregelen kunnen worden gefinancierd die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • breidt de handhavingsbevoegdheden van boa’s uit zodat zij binnen de gemeentegrenzen simpele snelheidscontroles en (desnoods kleinschalig) alcoholcontroles kunnen uitvoeren
 • geef boa’s de mogelijkheid voor bepaalde verkeersovertredingen op kenteken te schrijven
 • zorg dat gemeenten (specifieke) verkeersovertredingen bestuursrechtelijk kunnen handhaven

Nieuwe organisatie rondom verkeershandhaving nodig

Om met elkaar bevoegdheden over te dragen is een nieuwe governance/organisatie rondom verkeershandhaving nodig. Een organisatie waarbij alle betrokken partijen samen met decentrale overheden constructief aan de slag gaan om tot oplossingen te komen voor het gebrek aan verkeershandhaving. Er ontbreekt nu een landelijke verkeershandhavingstafel of samenwerkingsstructuur waarbij vraag, aanbod, kennis en bevoegdheden uitgewisseld worden.