De Global Goals, ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn een waardevol beleidsinstrument voor gemeenten. Om de gemeenteraad op weg te helpen, heeft de VNG voorbeeldteksten opgesteld voor het agenderen van de Global Goals in de raad. 

Global Goals en de gemeenteraad

Nu de meeste gemeenten een college gevormd hebben, kunnen gemeenten aan de slag met het verwezenlijken van de geformuleerde ambities. In verschillende collegeprogramma’s is opgenomen dat gemeenten de Global Goals willen omarmen als integrale duurzaamheidsagenda, door lid te worden van het Global Goals netwerk. 

In sommige gemeenten is er nog geen aandacht voor de Global Goals. Van beleidsmedewerkers en raadsleden krijgen wij vragen als: Hoe agendeer ik de Global Goals? Hoe krijg ik de rest van de raad mee?   

Nieuwe hulpmiddelen beschikbaar 

Om het agenderen van de Global Goals toegankelijk te maken, zijn voorbeeldteksten voor een motie en schriftelijke vragen opgesteld. Deze kunt u makkelijk aanpassen naar uw eigen gemeente door bijvoorbeeld lokale actualiteiten toe te voegen. Zo heeft u als raadslid een vliegende start bij het waarmaken van de duurzaamheidsambities. Deze voorbeeldteksten zijn een aanvulling op de bestaande raadgever, handreiking en praktijkvoorbeelden.

Meer informatie