Verkiezingen zijn het  fundament van onze vertegenwoordigende democratie. In aanloop naar een debat over verkiezingen op 18 april roept de VNG de Tweede Kamer op om het fundament van onze democratie te funderen met structureel voldoende geld.

Gemeenten leggen regelmatig extra geld bij

Hoewel gemeenten voor de reguliere taak van organisatie van verkiezingen geld krijgen, moeten zij regelmatig extra geld bijleggen. Gemeenten krijgen per jaar een bedrag voor het organiseren van verkiezingen, ongeacht het aantal verkiezingen. 

Nieuw onderzoek Kosten voor kiezen

De hoogte van het bedrag voor de organisatie van verkiezingen is gebaseerd op een onderzoek uit 2012. Uit nieuw onderzoek 'Kosten voor kiezen' (pdf, 2,7 MB) in opdracht van de VNG blijkt dat de kosten sinds 2012 met 59% zijn gestegen. Dit percentage is gecorrigeerd voor inflatie. 

Oorzaken van hogere kosten

Er zijn een aantal redenen waarom we aandacht vragen voor de bekostiging van verkiezingen:

  • het inzicht in de kosten van de organisatie van verkiezingen is, zoals gezegd, sterk verouderd
  • er zijn tegenwoordig vaker verkiezingen
  • we stellen hogere eisen aan verkiezingen

Oproep

We vragen dan ook om:

  • het kostenbeeld van de verkiezingen te actualiseren en de vergoeding in het gemeentefonds daarop aan te passen
  • de verwachting van het gemiddeld aantal verkiezingen bij te stellen en de kosten voor tussentijdse verkiezingen te vergoeden
  • goed te kijken naar de gevolgen van de wetswijziging Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag (NPVV) op de uitvoering en deze evaluatie te betrekken bij het kostenbeeld

Meer informatie

Hieronder de volledige tekst van onze inbreng op het debat van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken op 18 april.

VNG-inbreng Commissiedebat Verkiezingen (pdf, 108 kB)