Het kabinet reageerde 16 juni op het onderzoeksrapport ‘Staat van de Uitvoering’, waarin 32 uitvoeringsorganisaties aan de bel trekken over de toekomstbestendigheid van hun dienstverlening. Gemeenten waren geen onderdeel van dit onderzoek, maar herkennen het beeld dat deze organisaties schetsen.

De VNG is positief dat ook gemeenten in de kabinetsreactie worden genoemd. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten werken in ketens en processen samen. Dit komt bij elkaar in de uitvoering en dienstverlening van gemeenten. Gemeenten vragen van het kabinet de volle aandacht, zodat knelpunten in de uitvoering worden verbeterd. Om tot oplossingen te komen voor deze knelpunten is een voortvarende onderlinge samenwerking met gemeenten van groot belang. We zien dat het kabinet een groot aantal noodzakelijke verbeteringen benoemt voor de uitvoering door uitvoeringsorganisaties. De VNG brengt in juli de Stand van de Uitvoering Gemeenten 2023 uit waarin ook andere problematiek wordt geagendeerd.

Meer informatie