De situatie op de aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar. Daarom heeft het kabinet sinds vrijdag de nationale crisisstructuur in werking gezet. Gemeenten dragen meer dan hun deel aan de opvang bij. Het langetermijnperspectief moet onderdeel zijn van elke oplossing voor de huidige crisis.

Daarover is de VNG samen met het Veiligheidsberaad in gesprek met het rijk. Met als doel binnen afzienbare termijn een structureel goed werkende keten van asiel tot integratie te kunnen realiseren. 

Ledenbrief over gesprekken met kabinet

In bijgaande ledenbrief informeren we u over de inzet van de VNG in onze gesprekken met het kabinet. We zetten uiteen:

  • Waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en wat ze al doen 
  • Welke oplossingen we zien voor de korte en langere termijn, en welke ondersteuning gemeenten daarbij vanuit het rijk nodig hebben.

Middagsessie tijdens VNG congres

Op 28 juni is er tijdens het VNG Jaarcongres een sessie (nr 54) over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisis in de asielopvang. U kunt met staatsecretaris van der Burg in gesprek. Inschrijven kan nog.

Meer informatie